Přeskočit na obsah

Muzeum T.G.M. v Lánech

akad. arch. Ing. arch. Jan Vrana

Muzeum T.G.M. v Lánech

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2002
Pro zřízení muzea Tomáše G. Masaryka byla vybrána budova pozdně barokního špýcharu na přístupové cestě k sídlu prezidenta republiky v zámku Lány. Špýchar měl tři podllaží. Přízemí a dva vložené dřevěné stropy spojené dřevěnými přímočarými schodišti. Při rekonstrukci bylo v centrální pozici v návaznosti na původní vstup vytvořen vstupní prostor na celou výšku objektu s novým ocelovým dvouramenným schodištěm a výtahem spojujícím všechna patra. Horní patra ve střeše špýcharu byla osvětlena dvěma řadami střešních okének (volských ok) na straně odvrácené od silnice a budova byla celkově restaurována. Muzeujní expozice je věnována životu a dílu prezidenta Masaryka.