Přeskočit na obsah

Knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

akad. arch. Ladislav Kuba

Knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2001

Další autoři

Tomáš Pilař
Stavba knihovny je srdcem areálu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, uvnitř městského bloku v blízkosti centra města tvoří předěl mezi obytnou zástavbou a teritoriem fakulty. Vůči nesourodé okolní zástavbě se vymezuje jednoduchým abstraktním tvarem s výraznými akcenty vstupu do objektu, věže výtahu a venkovního schodiště. Drapérie fasády ze svislých dubových lamel cloní kontemplativní vnitřní prostředí a současně umožňuje vizuální kontakt čtenářů s okolím. Betonová konstrukce stavby je přiznána na všech viditelných plochách uvnitř i vně objektu. Dominantním prostorovým prvkem interiéru je monolitické dvouramenné schodiště procházející všemi podlažími v kruhovém výřezu. Barevnost podlah studoven kontrastuje s neutrální šedí betonových ploch.