Přeskočit na obsah

Zpracování návrhu řešení Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice v areálu univerzitního kampusu v Pardubicích-Polabinách

akad. arch. Ladislav Kuba

Zpracování návrhu řešení Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice v areálu univerzitního kampusu v Pardubicích-Polabinách

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2008

Další autoři

Tomáš Pilař
Hmotové řešení fakulty reaguje na pravoúhlý řád okolní zástavby ze 70. a 80. let minulého století. Parter je průchozí, terén pod budovami horizontálně plyne, jednotlivé objekty jsou vzájemně propojeny prosklenými lávkami ve 2. podlaží. Osou komplexu je horizontální hmota ve které jsou společné prostory fakulty – vstupní hala, děkanát, seminární místnosti a posluchárny. Po stranách páteřního objektu jsou umístěny budovy kateder s výukovými laboratořemi a pracovišti pedagogů ve vyšších podlažích, hlubokou dispozici prosvětlují atria se zelení. Charakter staveb definuje kompozice pohledového betonu, prosklených ploch a žárově zinkovaných roštů. Na jižním okraji univerzitního areálu v blízkosti Labe je umístěna nová tělocvičná hala a venkovní sportoviště.

Další projekty