Přeskočit na obsah

Dolní náměstí ve Vsetíně

akad. arch. Libor Sošťák

Dolní náměstí ve Vsetíně

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2003
Úkolem řešení byla rehabilitace náměstí jako veřejného prostoru, který se v posledních desetiletích změnil v urbanisticky nečitelné místo vymezené silničními trasami a pásy chodníků podél domořadí se středovou plochou husté, přerostlé zeleně. Komunikační pásy byly ve výškovém uspořádání barierově odděleny schodovými stupni a obrubami. Na místě původního třetího domořadí vznikla v 60 letech necitlivá dominanta monobloku administrativní budovy. Návrh výškově sjednotil zpevněné plochy, odstranil bariery. Administrativní budovu výrazně přestavěl a připojil prosklenou přístavbu navazující na původní stopu vyústění ulice do prostoru náměstí. Přestavěný objekt amfiteatrálním schodištěm zapojil do veřejného prostranství. Původní zeleň výrazně zredukoval, doplnil stromořadími a zobytnil.

Další projekty