Přeskočit na obsah

energetický dispečink, Letiště Praha

doc. Ing. arch. Michal Kohout

energetický dispečink, Letiště Praha

Stav

Realizováno

Město

Praha 6

Projekt

2004 - 2005

Realizace

2005 - 2006

Další autoři

doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran
Ing. arch. Patrik Hocke
Ing. Zdeněk Rieger

Investor

Letiště Praha, s.p.
Objekt energocentra se nachází na rovinném pozemku v areálu terminálu Sever pražského letiště. Realizovanou stavbu lze charakterizovat jako nástavbu a adaptaci stávající budovy pro potřeby velínů (elektro a energo) a provozních prostor odpovídajících úseků letiště. Rekonstrukce se týkala především tzv. „přístavku“, na němž byla navržena jednopodlažní nástavba. Část objektu s letištní kotelnou a trafostanicí nebyla rekonstrukcí dotčena. V nastavěném 3.n.p. byl zřízen nový energo-velín, který v areálu letiště řídí vytápění a chlazení budov. Stávající 2.n.p. bylo využito pro nový elektro-velín, ovládající rozvod eletřiny na letišti. Dispečerská pracoviště ve velínech jsou vybavena velkoplošným vizualizačním systémem Barco, který je sestaven do projekčních stěn. Stavbební práce probíhaly bez přerušení provozu velínů.