Přeskočit na obsah

Řešení Masarykova náměstí v Ostravě

doc. Ing. arch. Tomáš Rusín

Řešení Masarykova náměstí v Ostravě

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2007

Další autoři

Návrh definuje prostor náměstí v návaznosti na původní historický půdorys blížící se obdélníku a rozděluje jej na tři části - centrální obdélníkovou plochu, sloužící jako shromažďovací prostor a místo setkávání, dopravní pruh po obvodu, sloužící v omezeném režimu pro zásobování, a pruh přiléhající k parteru domů vymezený různým komerčním aktivitám. Všechny plochy jsou v jedné rovině a jsou navrženy z přírodního kamene (žula v různých odstínech a formátech a černý mramor), jejich členění je vytvořeno skladbou a barevností kamenné dlažby. Důležitým motivem, který spojuje jednotlivé plochy náměstí, ale také navazující pěší tahy, je traktování pruhy z černé mramorové mozaiky. Takto vytvořený řád a rytmus pak uvozuje veškeré další kompoziční záměry. Z této kompozice vychází rozmístění světel, laviček, zeleně, patníků, pítek, osvětlených informačních a reklamních skříní a ostatních prvků městského mobiliáře.

Další projekty