Přeskočit na obsah

Zpracování návrhu nového uspořádání náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu

Ing. arch. Vladimír Balda

Zpracování návrhu nového uspořádání náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2011
Hlavní ideou návrhu rekonstrukce frýdlantského náměstí bylo vytvořit volnou svobodnou plochu, nezastavěný a výrazně nečleněný veřejný prostor, jednoduše náměstí, které umožní obyvatelům a návštěvníkům města konat zde všemožné aktivity. Použitím tří typů dlažeb, dvou druhů kamene a kladení byly v ploše náměstí odlišeny různé typy prostorů. Náměstí bylo realizováno jako bezbariérové s výjimkou povrchů parkovišť . Centrální část náměstí je z výše zmíněných důvodů zcela volná. Této obdélníkové ploše ale zároveň celému náměstí dominuje kašna se sochou Albrechta z Valdštejna. Kašna, přetékají obří mísa z liberecké žuly, ve své hladině odráží siluetu sochy Valdštějna, postaveného na samostatném žulovém podstavci vedle kašny. Bronzová socha z původní Valdštejnské kašny z roku 1914 spolu s novou kašnou tvoří nedílnou osvětlenou kompozici. Dominanta náměstí je situována při jeho severní straně na ose Kostelní ulice a opticky rozděluje centrální část na dvě poloviny. Rozdělení náměstí může být výhodné pro různé provozní využití, v případě konání trhů nebo pořádání koncertů a divadelních představení. Centrální část náměstí je jasně definována výraznějším typem tmavé čedičové dlažby, novým veřejným osvětlením a městským mobiliářem (informační tabule, lavičky, koše, stojany na kola, pítko...) umístěným po jeho odvodu. V jednolité čedičové ploše lze nalézt půdorysnou stopu bývalé radnice vyskládanou z původních čedičových kostek. Základy renesanční radnice byly objeveny při realizaci náměstí během archeologického výzkumu. Prostor před současnou radnicí, v severozápadní části náměstí, je reprezentativní plochou pro shromaždování obyvatel. V jeho volné části vedle čtyř dřevěných stožárů vlajkoslávy se znakem města lze umístit mobilního pódium. Opačná, jihovýchodní část náměstí s platany a lavičkami je pobytovou zónou, kde kavárny a restaurace provozují letní zahrádky. Obě protilehlé části jsou vydlážděny stejným typem velkoformátové žulové dlažby. Do drobné žulové dlažby chodníků okolo centrální části náměstí se abstraktním způsobem promítá historická parcelace náměstí. Komunikace pro automobilovou dopravu a parkovací stání na severo-východní a jiho-západní straně náměstí jsou od pěších komunikací odlišeny jiným typem kladení žulových kostek.