Přeskočit na obsah

Konverze obchodního domu na budovu Českého rozhlasu

Ing. arch. Tomáš Bindr

Konverze obchodního domu na budovu Českého rozhlasu

Stav

Realizováno

Město

Olomouc

Kraj

Olomoucký kraj

Projekt

2019 - 2020

Realizace

2021 - 2022

Další autoři

Ing. arch. Martin Struhala
Ing. arch. Hana Staňková
Ing. arch. Pavel Malček
Na původní gotické parcele byl v roce 1911 postaven obchodní dům podle návrhu arch. Christopha Glasnera. V roce 1911 se jednalo o konstrukčně, provozně a prostorově progresivní stavbu, jednu z prvních realizací monolitického železobetonového skeletu v Rakousku – Uhersku. Celoprosklená secesní fasáda byla po válečném poškození v roce 1946 v duchu pozdního funkcionalismu purizována a opatřena keramickým obkladem, bylo prolomeno loubí v I.NP. Sošný až „sakrální“ centrální prostor atria s prodejními ochozy a s horním osvětlením se zachoval. V průběhu projektování jsme se úporně snažili zachovat viditelnou nosnou strukturu domu a nezničit celistvost a sošnost centrálního prostoru. Veškeré instalace jsou vedeny viditelně a tvoří výtvarně technologický dialog s původní nosnou strukturou, aniž by ji potlačili. Technologie jsou barevnou vrstvou ve striktně monochromatickém původním prostoru. V V.NP se zachovaly původní teracové dvojbarevné podlahy, tmavá barva reflektovala trámy železobetonového skeletu propsané do podlah. S tímto principem jsme pracovali i u nových podlah v I - IV. NP. V maximálně možné míře byl prostor ochozů rozčleněn prosklenými stěnami buňkových kanceláří a jednacích místností, aby i nadále volně plynul a byl ve vzájemné interakci s centrálním prostorem atria. Prostory s akustickým režimem - režie, vysílací, slovesná, postprodukční a samoobslužná studia byla vestavěna mimo centrální atrium. Parter jsme zpětně posunuli na uliční čáru a velkoplošně prosklili, keramická fasáda byla očištěna a sloupy v parteru byly obloženy travertinem. Autor fotografií: Boys Play Nice

Další projekty