Přeskočit na obsah

Víceúčelové zařízení JAMU Brno - Novobranská 13

Ing. arch. Jaroslav Černý

Víceúčelové zařízení JAMU Brno - Novobranská 13

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

1999

Další autoři

Novostavba víceúčelového zařízení JAMU byla realizována v proluce vzniklé po stržení bývalého hotelu Astoria Novobranská 3 v Brně. Pozemek určený pro výstavbu se nacházel na obvodu městského historického jádra, který je součástí městské památkové rezervace. Z této skutečnosti také vyplynul požadavek orgánů památkové péče na zachování uliční fasády bývalého hotelu. Snahou architektů bylo navrhnout objekt, který ve svém výrazu charakterizuje především náplň divadelní fakulty JAMU. Dále bylo nutné splnit požadavky stavebního programu na komerční prostory v parteru budovy, sály pohybové výchovy a muzikálu, centrální knihovnu JAMU a především ubytovací část kolejí se studentským klubem. Architektonický koncept zcela záměrně využívá stávající neoklasicisní fasády jako prvku symbolizujícího divadelní kulisu. Tento architektonický záměr je podtržen kontrastem použitého barevného řešení. Následná soustava prostorů propojuje uliční pěší zónu s vnitřním atriem, které slouží jako respírium knihovny a místo případných divadelních vystoupení. Samostatná lůžková část s kapacitou 250 lůžek je situována do dvou dvorních křídel propojených respírii v místě centrálního schodiště. Ze studentského klubu v nejvyšším podlaží byl výhled na panorama brněnských věží. Charakter architektury s prostorovým pojetím řešení měl vytvořit prostředí, které bude mít zásadní vliv na formování studentů JAMU. Jejich přítomnost měla také kladně ovlivnit dění v městském centru.