Přeskočit na obsah

BYTOVÝ AREÁL DOBŘÍŠ

Ing. arch. Jan Fousek

BYTOVÝ AREÁL DOBŘÍŠ

Stav

Projekt

Město

Dobříš

Kraj

Neurčeno

Projekt

2004 - 2005

Realizace

2006 - 2007

Další autoři

Ing. arch. Lucie Fousková
F2 Architekti a Partneři, a.s.
P.Záhorová, Ing. J.Zelinka,
F.Dubský, J.Nováček

Investor

CON INVEST, a.s.
Nový bytový komplex vytváří přirozenou dominantu východní části města. Navržené budovy respektují současnou urbanistickou strukturu lokality a doplňují stávající objekty pivovaru. Vytvářejí příjemný vnitřní prostor, dvůr s ojedinělou historickou atmosférou. Budovy A, B, C a D obklopující vnitřní dvůr jsou nízkého charakteru, o třech NP. Výškovou dominantou souboru je šestipatrová budova E. Výtvarné řešení průčelí na nově navržených bytových domech je inspirováno rastrem pásů režného zdiva pivovaru. Přitom však byl kladen důraz na jednoznačné odlišení rekonstruovaných a nově navrhovaných bytových objektů. U historických objektů pivovaru uplatňujeme na fasádách tradiční materiály (režné zdivo a omítka), u budov nových je fasáda kombinací dřevěných a kovových obkladů s omítkou. Krytina na nových objektech je kovová, svou barvou připomínající měď – materiál původních pivovarských varných kotlů. Součástí areálu měla být i věž hotelu Vivier, ten se nakonec nerealizoval.

Další projekty