Přeskočit na obsah

LÁVKA OCELÁŘSKÁ

Ing. arch. Jan Fousek

LÁVKA OCELÁŘSKÁ

Stav

Realizováno

Město

Praha 9

Kraj

Hlavní město Praha

Projekt

2005 - 2006

Realizace

2008 - 2009

Další autoři

VIN Consult, s.r.o.
Ing. Vladimír Vančík
Ing. Michal Svoboda
Ing. Vladimír Macháček
Ing. arch. Daniel Pexa
F2 Architekti a Partneři, a.s.
Výstavba nové cyklostezky podél Rokytky v Praze 9 je součástí širšího záměru vybudovat v prostoru kolem říčky Rokytky, v úseku mezi Hořejším rybníkem a ulicí Freyovou pás ploch zeleně a rekreace. V převážné části své délky cyklostezka využívá tělesa bývalé železniční vlečky a logicky propojuje trasu od Libně a Troje (navazuje na již vybudovaný úsek od Kolčavky po ulici Freyova) se směrem Kyje a Počernice. Celková délka nově navrhované trasy je cca 3,50 km. Součástí cyklostezky je mimoúrovňové křížení s ulicemi Ocelářskou (nová lávka), Freyovou (rekonstrukce železničního mostu), U Elektry (nová lávka) a Poděbradskou (rekonstrukce železničního mostu). Hlavním limitujícím faktorem při návrhu mostního objektu bylo množství inženýrských sítí, vedených v prostoru křižovatky ulic Freyova a Ocelářská, jejichž ochranná pásma prakticky znemožňují umístění podpor mostního objektu. Nosná konstrukce lávky je navržena ocelová zavěšená, rozpětí 2 x 52,0 m, v každém poli dva rovnoběžné závěsy z centrálního pylonu. V příčném řezu je hlavním nosným prvkem ocelová trubka Ø1,22 m, s vykonzolovanými příčníky a ocelovou ortotropní mostovkou. Lávka byla dokončena v říjnu 2009, uvedení cyklostezky do provozu bylo odsunuto v souvislosti s problematikou výstavby přilehlé rezidence do února 2010. Estetická, ale přitom jednoduchá konstrukce lávky je nenáročná na údržbu, a kromě požadované dopravní funkce bude tvořit zajímavou dominantu průmyslové části Vysočan.