Přeskočit na obsah
Přijďte diskutovat o příležitostech, které New European Bauhaus nabízí architektům, krajinářským architektům, městským architektům i veřejným zadavatelům. Již zítra od 16 hod. v pražské kanceláři ČKA nebo on-line. Více informací. >

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Ing. arch. Jan Fousek

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Stav

Projekt

Město

Praha 7

Kraj

Neurčeno

Projekt

2006 - 2006

Další autoři

Ing. arch. Lucie Fousková
Ing. arch. Daniel Pexa
Ing. Vladimír Vančík

Spolupracovníci

F2 Architekti a Partneři, a.s.
Ing. Kateřina Hroncová
Ing. arch. Zuzana Nacházelová
Ing. arch. Tomáš Martínek

Investor

veřejná soutěž
Z volného prostranství na rozmezí parku a městské zástavby vyrůstá dominanta západní části Letenské pláně a doplňuje významné budovy na protějších stranách. Prostor Letné se stává „náměstím tří fenoménů” jenž hýbají světem – politika (ministerstvo vnitra), sport (stadion AC Sparta Praha) a kultura (Národní knihovna). Navržený objekt se přibližuje sousedním Letenským sadům a obrací se do zeleně. Knihovna, ač uzavřený prostor, nabízí kontakt s přírodou, která představuje zklidňující prvek v tepu velkoměsta. Udržuje si dostatečný odstup od sousední frekventované komunikace, vytváří tím prostor pro impozantní přístup k budově. Exaktně pojatá hmota budovy vychází z prostého hranolu – elementární hmoty. Okolní prostor v úrovni parteru prochází budovou, rozděluje ji a nadzvedává, volný prostor proudí celým přízemím. Vstoupit je možné ze všech stran, žádný směr není preferován a budova se na všechny strany „tváří” stejně přívětivě. Volný parter je kontrastní vůči celkové hmotě, je výrazně barevně a tvarově akcentován, jednoznačně identifikuje prostor vstupu. Budova má dvě prostorové páteře. Primární a veřejnosti přístupnou páteří je atrium, volný prostor probíhající od parteru celým veřejně přístupným interiérem. Spojitý prostor atria provádí návštěvníka od vstupu do knihovny. Prostory jsou vertikálně členěny, aby se návštěvník dostával z veřejných prostorů do specializovaných soukromých studoven a končí v nejvyšším patře, s výhledy na Pražský hrad. Atrium zároveň interiér vyplňuje příjemným měkkým světlem a atmosférou přilehlého parku. Sekundární páteří je kubus skladů, skladiště fondů.

Další projekty