Přeskočit na obsah

Rozhledna Hýlačka

Ing. arch. David Grygar

Rozhledna Hýlačka

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2015

Další autoři

Martin Kocich
Pavla Kosová
Rozhledna Hýlačka V srpnu 2015 byla ve Větrovech u Tábora otevřena nová rozhledna Hýlačka. Vznikla na místě dřevěné hlásky, která shořela 1. ledna 2012. Šlo o nejstarší dřevěnou rozhlednu v České republice. V architektonické soutěži na novou rozhlednu, konané v témže roce, získal návrh třetí místo. Klub českých turistů měl po ukončení soutěže možnost vybrat si z prvních tří návrhů. Zvítězila ocelová konstrukce – líbila se i veřejnosti a zároveň byla nejlevnějším řešením. Rozhledna je základně funkčně dělena na objekt věže a samostatný objekt zázemí. Současná interpretace původní památkové chráněné stavby s důrazem na zachování autenticity místa je ideou návrhu. V návrhu se promítla v těchto základních principech: • Tvar rozhledny je inspirován tvarem původní husitské hlásky. Nárožní hrany, tvořené ocelovými táhly, se sbíhají tak, aby imaginárně opsaly tvar shořelé rozhledny. Toto řešení je staticky výhodné a bez přehnané doslovnosti evokuje siluetu původní rozhledny. Odkazem na původní stavbu je ponechání obrysu základů původní stavby v kamenné dlažbě, dobře viditelného z vyhlídkové kabiny. Nová rozhledna stojí částečně právě na tomto půdorysu. Interiér kabiny (tj. podlaha, podhled, lavice) je vytvořen z přírodního borovicového dřeva ze stromů, které v místě rozhledny poškodil požár. • Diagonální členění pláště, v původním projektu tvořené eternitovými šablonami, je zopakováno v kosočtverečném rastru ocelové sítě tvořící obal schodiště nové rozhledny. • Jako vzpomínka na dramatický konec původní Hýlačky bylo na objektu zázemí navrženo použití opáleného dřeva. Nová ocelová rozhledna se měla třpytit nad „spáleništěm“ jako fénix povstalý z popela. Zázemí bylo navrženo jako horizontální prvek v kontrastu s vertikálou věže. Takto navržená jednoduchá dřevostavba bohužel nebyla z ekonomických důvodů realizována a byla nahrazena zázemím ve formě typového kontejneru. Lokalita a popis stavby Rozhledna se nachází na plochém kopci „Hýlačka“ cca 3 km jihozápadně od Tábora v příměstské části Větrovy. Urbanistický kontext tvoří objekt věže rozhledny společně se zázemím u hranice lesa. Stavby mezi sebou vytváří přirozené místo setkávání místních i turistů. Orientace hlavní pohledové osy z vyhlídkové plošiny směřuje, stejně jako u původní Hýlačky, k centru Tábora. Těsně nad vrcholky stromů se takto rozprostírá výhled až na Šumavu. Vyhlídková věž je ocelová stavba celkové výšky 35,6 m. Vyhlídková kabina má podlahu ve výšce 25,0 m nad okolním terénem. Má oválný půdorys s maximálními rozměry 8,65x4,30 m. Nosnou konstrukci tvoří soustava ocelových nosníků podlahy kabiny. Zastřešení kabiny je provedeno rovněž soustavou ocelových nosníků. Přístup z úrovně terénu do vyhlídkové kabiny je po ocelovém schodišti s přímými rameny a půlkruhovými podestami. Schodiště je neseno dvěma ocelovými sloupy umístěnými mezi rameny schodiště, které tvoří hlavní svislou nosnou konstrukci celé věže. Stabilitu zajišťují šikmá ocelová táhla kotvená do kotevních bloků na úrovni terénu a k hlavnímu nosnému rámu v úrovni vyhlídkové plošiny. Kotevní bloky jsou uchyceny do společných železobetonových základů celé věže. Založení hlavních nosných ocelových sloupů je plošné na železobetonové základové desce, v místě pod kotevními bloky táhel je základová konstrukce doplněna hlubinným založením mikropilotami. Původně navrhovaný samostatný objekt dřevostavby zázemí o nepravidelném trojúhelníkovém tvaru a zastavěné ploše 71 m² byl nahrazen typovým kontejnerem 6,0 x 2,4 m, který obsahuje toaletu pro zdravotně postižené a místnost zázemí pro obsluhu rozhledny.