Přeskočit na obsah
Od pátku 19.07.2024 20:00 do neděle 21.07.2024 08:00 budou nedostupné služby certifikační autority PostSignum. Více informací. >

Zpracování návrhu urbanistického, architektonického a projektového řešení stavby Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Ing. arch. Jan Hájek

Zpracování návrhu urbanistického, architektonického a projektového řešení stavby Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2009

Další autoři

Naší snahou bylo nejen funkční rozvržení požadovaných ploch, ale i co největší zapojení „venkovního interiéru“ – atria a venkovních ploch před budovou do dispozičního konceptu budovy informačního centra. Dostavba IC MU navazuje na stávající budovy, které včleňuje v jeden celek. Objekt ze severu je „obrazovka“ do Botanické zahrady, kam jsou směřovány všechny výhledy ze studoven. Severní fasáda je celoprosklená a objevují se v ní plné hmoty schodiště a budov: auly a učebnové části při ulici Veveří. Právě požadavek na jejich zachování vedl k volbě ocelové příhradové konstrukce, která stávající objekty přemosťuje a stává se tak výrazným prvkem budovy. Podstatou dispozičního řešení je bezkolizní koexistence uzavřených funkčních celků nově navrhovaného IC, stávajícího objektu učeben a auly.