Přeskočit na obsah
Škola Smíchov

Stav

Projekt

Město

Praha

Kraj

Hlavní město Praha

Projekt

2018 - 2018

Realizace

2999 - 2999

Další autoři

Ing. arch. David Neuhäusl
Ing. arch. Matěj Hunal
Ing. arch. Ivan Březina

Investor

Městská část Praha 5

Návrh školy vychází z principu hortus conclusus - uzavřené zahrady. Střídmá budova v širším centru města vytváří klidnou, oddechovou zahradu v atriu, do níž se orientují okna tříd. Velkorysé pobytové chodby směřují naopak do přilehlých parků a v racionální struktuře vytváří různorodá zákoutí. Vstupní podlaží je koncipováno jako velmi otevřený, plynoucí prostor, který ustupuje z uliční čáry a vytváří krytou kolonádu definující hlavní vstup. Tektonický blok potvrzuje urbanismus nově vznikající čtvrti a význam jeho severojižní osy.