Přeskočit na obsah

Víceúčelový objekt v proluce Benešova – Orlí v Brně

doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D.

Víceúčelový objekt v proluce Benešova – Orlí v Brně

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2010
Polyfunkční dům na hranici historického centra Brna zapadá do jeho kompaktní uliční zástavby. Vytváří a obnovuje roh ulic v místě vybombardované původní budovy s úctou a respektem ke svému historickému okolí. Vytváří přitom vlastní tvarosloví současné doby v kombinaci skla, pískovce a kovových kazet. Skleněná věž je reminiscencí na podobná řešení nároží v historii architektury a zařadila se jako třetí nárožní věž v objektech lemujících historické městské jádro. Její rohová šikmá stěna ustupuje a zužuje se směrem dolů k uličnímu parteru, který zrcadlí. Rovněž skleněné plochy dvou pater v uliční fasádě ulice Benešova jsou skloněné tak, aby odrážely dění v ulici a na křižovatce. Zrcadlením okolí dům ve dne ožívá a vtahuje své okolí do vlastní hmoty. Tu nakonec charakterizuje zvolený pískovec, jako přirozený přírodní materiál v souladu s barevností okolí, lemovaný perforovanými tvavě šedými kovovými kazetami a horizontálními pásy oken.