Přeskočit na obsah

Pavilon základní školy Líbeznice

Ing. arch. Adam Halíř

Stav

Realizováno

Město

Líbeznice

Kraj

Středočeský kraj

Projekt

2011 - 2014

Realizace

2014 - 2015

Další autoři

Ing. Ondřej Hofmeister
Ing. arch. Bohdana Linhartová
Ing. arch. Marek Sankot

Investor

Obec Líbeznice
Základní škola pro 240 dětí v 8 kmenových třídách, které po vyučování zároveň fungují jako třídy školní družiny. Jídelna umožní po jednoduché a rychlé přestavbě produkci představení základní umělecké školy, či filmovou projekci s přednáškou. To vše na 1000 m2 užitné plochy. Objekt je dispozičně řešen jako mezikruží s excentricky umístěným kruhovým atriem, kolem kterého obíhá víceúčelový prostor foyer integrující funkce obslužné komunikace, šaten žáků a společných setkávacích prostor. Z foyer jsou přístupny všechny třídy, hygienická zázemí, sborovna i jídelna/aula. Stavba je koncipována jako objekt stavebně „těžký“ s akumulační hmotou železobetonových konstrukcí. Zdroj chladu a tepla je geotermální energocentrála umožňující maximální využití bezkompresorového přirozeného chlazení ze soustavy 6 zemních vrtů. Distribuci tepla či chladu zajišťuje termoaktivní železobetonová nosná konstrukce stropu (systém BKT). Veškeré prostory jsou vzduchotechnicky větrány s rekuperací tepla a chladu prostřednictvím 9 vzduchotechnických jednotek. To zajišťuje stabilně kvalitní prostředí pro výuku a zároveň snižuje spotřebu energií. V případě vhodných teplot venkovního prostředí je samozřejmě možné větrat přirozeně okny a dveřmi. Součástí šetrného řešení objektu je také vegetační střecha, která zadržuje dešťové vody a pozitivně reguluje teplotu a vlhkost místního mikroklimatu. Grafický design je založen na představě sluneční soustavy. Atrium představuje Slunce okolo kterého obíhá osm tříd (planet) . Každá ze tříd je zastoupena jednou planetou sluneční soustavy a charakteristickou barvou, ve které jsou vyvedeny také nápisy na dveřích, čísla skříněk, a také detaily vybavení a nábytku ve třídách. autorem grafického řešení je studio Kultivar - Zuzana Brychtová Horecká a Ondřej Šorm

Další projekty