Přeskočit na obsah

Náměstí T. G. M. v Táboře

Ing. arch. Štěpán Hirsch

Náměstí T. G. M. v Táboře

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2014

Další autoři

Viktor Jindra
Ľubomíra Jindrová
Ondřej Kučera
Andrea Prajsová
Martina Štollová
Ing. arch. Petr Fabík
Nová podoba náměstí vzešla z architektonické soutěže vypsané v roce 2012, která měla stanovit základní koncepci zanedbaného veřejného prostoru ve městě. Před přeměnou jej tvořily pozůstatky bývalého předpolí botanické zahrady u Zemědělské školy – travní plochy člěněné asfaltem a zbytky původních sadových úprav nevhodně doplněných jehličnany. Ideou návrhu bylo vytvořit volnou, variabilně využitelnou plochu, která v Táboře chyběla, a doplnit ji o klidovou zónu, která by nabídla obyvatelům i návštěvníkům města možnost odpočinku. Návrh pracuje s několika prostorovými prvky - hlavní variabilní plocha podporuje dominantu osově souměrné zemědělské školy a tvoří s ní záliv na nejrušnější Táborské pěší třídě vedoucí z centra města k nádraží. Hladká ničím nerušená plocha uvolňuje prostor od všech nepotřebných prvků a dává občanům prostor pro jeho různorodé obydlení, tvoří hlavní centrální prvek náměstí. Provedení z rozměrných nepravidelných celků z broušeného betonu nechá vyniknout čistý rastr dilatačních spár s broušením odhalenou texturou místního žulového kameniva. Ve sparách umístěné světelné pásky skrývají iniciály TGM. Na koncích písmen umístěné interaktivní dlaždice umožňují měnit barevné nálady, ovládat jednoduché hry a přes den potom spouštějí mlhoviště pro osvěžení v parných dnech. Odvodnění rozměrné plochy je prakticky neviditelně řešené úzkou štěrbinou v šíři dilatační spáry. Kontrastně k této ploše působí „studentský háj“, nabízející svěží úkryt od rušné třídy, který je situovaný právě na straně školy a knihovny. Je to Lesík stromů v kamenné dlažbě, sazených v pravidelném rastru s lavičkami, houpací sítě a otočná lehátka , doplněné o pítko a knihovničku pod korunou stromů. Do rovnováhy s hájem se staví obnovený výběžek nejstarší české botanické zahrady, lákající už přímo z ulice svou atmosférou turisty a kolemjdoucí k navštívení, a zároveň navrací její atmosféru zpět na náměstí, odkud byla kdysi vytlačena. Jde o pás volně rostoucích vysokých stromů prorůstajících dřevěnými moly, ohraničený záhony okrasných trvalek.