Přeskočit na obsah

Ing. arch. Ivan Hořejší

Číslo autorizace
00543
Typ členství
UKONČENÉ členství
Stav autorizace
Ukončené členství na vlastní žádost/autorizace odejmuta podle § 10 odst. 2 písm. d)
Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže
Kontakt
Architektonický ateliér 2H s.r.o.
Brdlíkova 285/1b
150 00 Praha 5
Hlavní město Praha