Přeskočit na obsah

Řešení dostavby budov interních oborů včetně návazností – propojovací objekty v hlavním areálu fakultní nemocnice Hradec Králové

Ing. arch. Michal Juha

Řešení dostavby budov interních oborů včetně návazností – propojovací objekty v hlavním areálu fakultní nemocnice Hradec Králové

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2004
Stavba byla dokončena v létě roku 2004. Jedná se o významnou zdravotnickou stavbu, jejíž podoba vzešla z architektonické soutěže s mezinárodní účastí. Vedení nemocnice připravovalo tuto stavbu velmi pečlivě. Byl to vzorový příklad, jak chystat velkou stavbu ve zdravotnictví. Vyhodnocení statistických údajů-sestavení uživatelského programu-oponentura těchto dokumentů v zahraničí- vypsání architektonické soutěže a její vyhodnocení- studie stavby- oponentura americkými specialisty- projekt. Výsledkem je účelná budova, která naplnila očekávání hradeckých lékařů.Jednoznačná orientace hmot i komunikací z exterieru i interieru podpořených jasným tvarovým i barevnostním kódem a vzájemně fungujícími provozními vazbami byly pro nás vnitřně stanovenými axiomy, které se podařilo naplnit přes značnou technologickou náročnost stavby. Objekt má 5 nadzemních a 1 podzemní podlaží a je rozdělen do dvou hmot. Kvůli velmi složitým geologickým poměrům je propojení s dalšími pavilony realizováno nadzemními mosty. Dominantním motivem vstupní fasády jsou hodiny, které tvoří protiváhu hodin Bílé věže stojící na historickém Žižkově náměstí v centru Hradce Králové a na něž je výhled z lůžkových pokojů.