Přeskočit na obsah

Sportovní hala v Žatci

Ing. arch. Vojtěch Kaas

Sportovní hala v Žatci

Stav

Projekt

Město

Žatec

Kraj

Neurčeno

Projekt

2022 - 2022

Další autoři

Jan Kalivoda

Investor

město Žatec
městotvornost Vrůst do současné struktury města maximálním napojením parteru ve všech směrech. Definovat pevný bod a nové subprostory v rozpadlé urbánní struktuře. Umožnit fungování na hraně i uvnitř sídelního celku po jeho předpokládaném dalším rozvoji. transparentnost Neskrývat tep života uvnitř objektu. Odhalením děje oživit místo, iniciovat aktivitu a chuť se přidat. Odlehčit hmotu dálkovými průhledy. bezbariérovost Kompletně obsloužit provozy na jedné platformě. Vizuelně propojit vnitřní a vnější veřejný prostor. forma Vytvořit jasně čitelnou veřejnou stavbu, neokázalou a přesto nezaměnitelnou.

Další projekty