Přeskočit na obsah

Nový sdružený městský most přes Vltavu

Ing. arch. Roman Koucký

Nový sdružený městský most přes Vltavu

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2014

Další autoři

Ladislav Šašek
Jiří Petrák
Architektura, nevyjímaje tzv. inženýrské stavby, hledá v jedenadvacátém století znovu svoji ztracenou pozici. Lidé nové architektuře příliš nevěří... Architekturu ale nelze poměřovat pouze dávnou minulostí. Dvacáté století bylo vpravdě revoluční a přelom tisíciletí revoluci dovršil. Změnily se hodnoty. Změnilo se měřítko, materiály i technologie. Změnil se celý globální svět. Velké stavby světa jsou dnes opravdu VELKÉ. Naše stavby, které by byly z globálního hlediska nějak zajímavé, nemohou být velké už proto, že v našich podmínkách nemají důvod vznikat. Měly by ale být krásné, chytré a originální. Měli bychom se o takové neustále pokoušet. Možná také proto pro nás není důležitý rozměr mostu, který je z globálního pohledu dokonce zanedbatelný, ale poměr! Hodnota (architektury) dnes u nás není ve velikosti, ale v kráse a eleganci. A u mostu je krása dána zejména ideálními poměry – vzájemnými poměry všeho: statického (spolu)působení jednotlivých konstrukčních prvků, celkové geometrie, modulů, detailů, materiálů, barev... Blíží-li se poměr k ideálu, vzniká „Architektura“. A architektura musí vždy hledat cestu dopředu, musí být na špičce myšlení společnosti, jinak bude pouhým mechanickým stavitelstvím. Trojský most, první most v Praze v jedenadvacátém století, má šanci být architekturou. Vzhledem k navrženým parametrům celku i detailů konstrukce, vzhledem k poměru výšky a rozpětí oblouku (1/10) se jedná o most zcela unikátní, jehož obdobu se prozatím nepodařilo nalézt nikde na světě. S nadsázkou se dá říci, že úspěšná realizace tohoto řešení přepisuje učebnice o stavbě mostů.

Další projekty