Přeskočit na obsah

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Ing. arch. Petr Lešek

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2008
Geometrie objektu přeškrtnutím pozemku dané místo neruší, ale zviditelňuje. Něco začíná. Budova je pevného tvaru a jasného postoje. Je to instituce. Dává okolí smysl a bod. Otevírá se uživatelům ze tří stran. Průchozí parter umožňuje účast na životě okolí, jeho podporu a ovlivňování. Plášť budovy z litého betonu podtrhuje dynamičnost a čitelnost tvaru /odlitá litera/. Je perforován kulatými okny zvolenými pro schopnost vytvořit intimní a soustředěné vnitřní prostředí. Okna jsou nepravidelně rozmístěná ve dvou výškách podle vnitřních prostor v rámci řádového rastru /kód/. Velká prosklení na koncích ramen u Hradecké ulice zakončují a prosvětlují hlavní prostory. Studovny v posledním patře jsou prosvětleny kruhovými světlíky. Budova Knihovnicko - informačního centra je pevným a výrazným objektem respektujícím to kvalitní v okolí, se zážitkem průhledu a průchodu, a s klidným vnitřním prostředím.

Další projekty