Přeskočit na obsah

Koncept bydlení pro seniory v Těrlicku-Hradišti

Ing. arch. Mgr. Karel Cieslar

Koncept bydlení pro seniory v Těrlicku-Hradišti

Stav

Projekt

Město

Těrlicko

Kraj

Moravskoslezský kraj

Projekt

2019 - 2019

Realizace

2020 - 2020

Další autoři

Ing. arch. Mirka Baklíková

Investor

Obec Těrlicko
Jedná se o koncept studie proveditelnosti na využití pozemku parc. č. 25 a 26 k.ú Hradiště pod Babí horou pro účely výstavby bydlení pro seniory. Stavba bydlení pro seniory je navržena s ohledem na urbanistické začlenění do krajiny, ekologický provoz, energetickou nenáročnost řešení a minimalizaci. Návrh využívá architektonické prostředky, které vytvářejí veřejná prostranství a posilují sociální vazby mezi seniory. Navržené objekty jsou řešeny jsou dvoupodlažní v severní části pozemku a jako třípodlažní s ustupujícím posledním podlažím v jižní části pozemku. Aby objekty zapadaly do venkovského charakteru obce, na severní straně je navržena sedlová střecha, která přesahuje nad nižší podlaží a vytváří tak zastřešený prostor, kde je možné schovat se před deštěm. Na jižní straně, kde jsou objekty díky svahu vyšší, je sklon střechy pultový, aby nepřevyšoval okolní zástavbu a postupně klesal spolu s terénem.