Přeskočit na obsah

Památník obětem komunismu v Liberci

Ing. arch. Jakub Našinec

Památník obětem komunismu v Liberci

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2006

Další autoři

Památník ideově navazuje na projekt památníku v Praze na Újezdě. Lidé v naší zemi žili 40 let v totalitním režimu. Během tak dlouhé doby syndrom utlačování a omezování svobody prorostl celým národem a dnes je velmi těžké říci, kdo je jen obětí a kdo jen tyranem. Proto jsme tíhu tohoto rozhodování přenesli na každého, každý sám je nucen rozhodnout, jakým člověkem je. Hlavním motivem památníku je zrcadlení. Každý, kdo k památníku přijde, bude nucen podívat se sám sobě do očí. Tento památník by měl lidem v každé době připomínat, že není možné ve jménu jakýchkoliv zájmů omezovat svobody jiných. Optický efekt zrcadlení zde obstarávají dvě za sebou řazené skleněné tabule s 50% světelnou propustností. Dvojitým zrcadlením uvnitř hmoty desky zde vzniká úkaz nekonečného řetězení odrazů v ideové rovině naznačující pokračování cesty. Dalším principem zde ideově užitým je princip bariéry, jenž přes vizuální kontakt s prostředím za deskou památníku blokuje fyzický postup diváka v ose přístupové cesty. Prolínáním těchto optických vlastností (vnějšková reflexe, vnitřní cyklická reflexe a prostá průhlednost) se v závislosti na měnících se světelných podmínkách stává památník nehmotným.To je jednou z jeho důležitých charakteristik, záměrně kontrastuje s hmotně monumentálním řešením památníků totalitní éry. Naše řešení je pokusem o redefinici pojmu pomník v dnešní době. Tělo objektu o rozměrech 3210/4500/600mm je tvořeno tuhým svařovaným ocelovým rámem, kapotovaným po obvodu dalším rámem z pásové oceli, tvořícím osazovací prvek pro zasklení. V patě desky je umístěn nápis:„Sám v sobě hledej, jestli svobodu bráníš, ctíš nebo omezuješ“ v zrcadlově převrácené formě, čitelný v odrazu zrcadlící plochy. Památník je umístěn v těžišti zadané parkové plochy trojúhelníkového tvaru, vymezené terénním zlomem, v průsečíku trojice chodníků obsluhujících pozemek. Měl by stát dalším logickým postupovým bodem na trajektorii: „Koule“ M.Housera -kamenná plastika 12 měsíců –Památník obětem komunismu, ne jejím cílem. Tato trasa bude pokračovat dále do zámeckého parku a v budoucnosti bude doplněna dalšími objekty v jeho centrálním prostoru. Budou provedeny korekce polohy a povrchového řešení parkových chodníků. Navrhujeme nové sedací prvky rozmístěné podél rozbíhajících se chodníků, masivní hraněné dubové kmeny. Umělé osvětlení památníku je řešeno jako nepřímé difúzní světlo z těles v rovině terénu, doplněné nasvícením korun okolostojících stromů, podporující éterický charakter zrcadlivé desky památníku.