Přeskočit na obsah

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM A GALERIE V UNIČOVĚ

Ing. arch. Milan Obenaus

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM A GALERIE V UNIČOVĚ

Stav

Realizováno

Město

Uničov

Kraj

Olomoucký kraj

Projekt

2009 - 2009

Realizace

2010 - 2010

Další autoři

Ing.arch. Stanislav Srnec

Spolupracovníci

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Investor

Město Uničov
Rekonstrukce památkově chráněného objektu na Masarykově nám. č.29 (přebudování renesančního mázhausu býv. měšťanského domu na mětské inf. centrum a galerii). Celý prostor je rozdělen na několik základních částí: prostora vstupu s informačními vitrínami, Městské informační centrum, galerie, soc.zázemí. Jednotlivé funkční prostory jsou vzájemně propojeny. Celkové řešení a uspořádání interiéru respektuje a citlivě reaguje na stávající řešení zaklenutých prostor s lunetami, omezuje se na minimální zásahy do stavebních konstrukcí.

Další projekty