Přeskočit na obsah

ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ, BRNO

Ing. arch. Milan Obenaus

Stav

Projekt

Město

Brno

Kraj

Jihomoravský kraj

Projekt

2010 - 2010

Realizace

2010 - 2010

Další autoři

Ing. Petr Valihrach
Mgr. Václav Peloušek

Investor

Město Brno
Soutěžní návrh. Základní a sjednocující ideou návrhu úpravy Římského náměstí je udržení a navrácení tomuto jedinečnému prostoru jeho historickou kvalitu: Přirozeným doplněním chybějících hmot, úpravou ploch a prvků v historickém kontextu. Cílem je navrátit do prostoru v co největší míře obyvatele a návštěvníky města. K tomuto cíli jsme zvolili prostředky jak pro časový horizont dne tak i pro jednotlivá roční období. Pozvání k posezení u kávy jsme pro současné restaurace úpravou krytého parteru (zahrádky) rozšířily na celý rok. S rozšířením zahrádky se počítá také do prostoru samotné plochy náměstí. Přirozený přechod z venkovního posezení do krytého parteru a restaurace ještě více zvýší atraktivitu místa. Dále diváky, chodce, turisty zveme k divadlu časového, hodinového stroje na slepé fasádě jednoho z domů. K atraktivitě místa by měl přispět také vodní prvek - úprava stáv.studny/kašny. V letním provozu by se jednalo o aktivní prvek, kdy z ráhna by padala voda do kruhového jezírka pod ním. Večer by se studna proměnila v tajuplný objekt s mlhou snášející se na studnu a rozlévající se přes její okraj s podsvětlením žlutooranžovým světlem. Prostor vnitrobloku je rozdělen na zónu obslužnou a zónu klidovou. Ta je určena zejména pro obyvatele okolních domů a uživatele nově navrženého domu. Jsou navrženy dílčí dostavby s úpravami slepých fasád. Nerealizováno.

Další projekty