Přeskočit na obsah

TĚLOCVIČNA VČ.ZÁZEMÍ A UČEBEN PŘI ZŠ ŠTĚPÁNOV

Ing. arch. Milan Obenaus

Stav

Projekt

Město

Štěpánov

Kraj

Olomoucký kraj

Projekt

2017 - 2017

Realizace

2020 - 2022

Spolupracovníci

ASET studio s.r.o.- vizualizace.

Investor

Obec Štěpánov
Dostavba ke stávajícímu objektu ZŠ. Je navržen blok šaten a umýváren s učebnami v patře, za ním pak následuje vlastní objekt tělocvičné / sportovní haly. Pro propojení s ostatními budovami školy je navržen visutý krček.

Další projekty