Přeskočit na obsah

Stav

Projekt

Město

Mariánská (Jáchymov)

Kraj

Karlovarský kraj

Projekt

2014 - 2015

Realizace

2017 - 2017
Architektonická studie moderní kaple na Mariánské vznikla v reakci na zájem historiků a veřejnosti o toto místo s velmi poutavou historií. Projekt si klade za cíl obnovení významného poutního místa, poukázání na historii a osud hospicu a klášterního areálu, jež byl z ideovo-politických důvodů v roce 1965 zničen. Zároveň by měl upozornit veřejnost na události 50. let a osudy politických vězňů spojené s užíváním areálu v této době - nyní téměř úplně zapomenuté. Na místě bývalého kláštera je navržena kaple z pohledového betonu o rozměrech 9,4 x 4,8m. Kapli by měla obklopovat zahrada doplněná informačními tabulemi o jednotlivých historických etapách původního kláštera. Jako memento by měla být zahrada doplněna dřevěnými skulpturami mnichů (vytvořenými např. na místním řezbářském sympoziu), kteří by opět, stejně jako dříve symbolicky strážili poutní místo. Místo by mělo zároveň sloužit jako památník k uctění památky politických vězňů. Projekt by tak měl být skloubením uměleckých, kulturních i náboženských hodnot a touto netradiční formou by měl opět přilákat pozornost k tomuto kdysi dávno společensky významnému místu. Zároveň by poskytl informace o jeho bohaté historii a stal se novou atraktivitou Krušných hor.

Další projekty