Přeskočit na obsah
Od pátku 19.07.2024 20:00 do neděle 21.07.2024 08:00 budou nedostupné služby certifikační autority PostSignum. Více informací. >

Řešení obytného souboru Strahov, Šermířská ul., Praha 6 – Strahov

doc. Ing. arch. Boris Redčenkov

Řešení obytného souboru Strahov, Šermířská ul., Praha 6 – Strahov

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2003

Další autoři

Prokop Tomášek
Jaroslav Wertig
Motiv „rozhraní“ jednoznačně charakterizuje místo po stránce morfologie, urbanismu, zeleně i atmosféry. Kulminuje na hraně strahovské pláně, kde „balancují“ jednotlivé domy. Design domů pracuje s redukovanými výrazovými prostředky, manipuluje s měřítkem. Cílem je umožnit uživatelům individuální identifikaci. Domy představují jednoduché kubusy, do kterých jsou zasunuty bytové buňky formované do arkýřů. Příčně orientovaná dispozice umožňuje pohled do severní zahrady i na jižní panoráma Prahy. Maximální míře flexibility je podřízen velkorozponový monolitický nosný systém. Rodinné vily jsou soustředěny ve východním cípu pozemku v těsném dotyku s Kinského zahradou. Dřevěné kubusy levitují v distanci tvořené obývacím pokojem nad kamenným soklem se zázemím. Materiály definují jednotlivé objemy kompozice. Barevnost je podřízena racionálnímu konceptu a přirozenému materiálovému vyznění – šedá omítka, sklo s různou transparencí a barevným nádechem, gabionové konstrukce (přírodní kámen v drátěných koších), dřevo, pohledový beton, mlatový povrch, pozinkovaná ocel v garfitové černi. Práce se zelení byla součástí celého konceptu. Sad Kinského zahrady proniká průrvami mezi domy do severního parku. Ten tvoří přirozený filtr mezi vilovými domy a přilehlou ulicí. Ponechaná hodnotná zeleň se vrství s tvarovanými platany a jabloněmi.