Přeskočit na obsah

Revitalizace spodní části Gahurova prospektu ve Zlíně

Ing. arch. Jitka Ressová

Revitalizace spodní části Gahurova prospektu ve Zlíně

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2013

Další autoři

Spolupracovníci

Petra Martináková
Martin Velecký
Jiří Valoch
Naším hlavním záměrem se stalo naplnění jednoduché ideje „Projít a nepřerušit“. Projít – umožnit lidem volný pohyb v prostoru a nepřerušit – cíleně reagovat na koncepci F. L. Gahury. Tento záměr byl realizován prostřednictvím modelace terénu plynulým vypnutím tvaru travnatých ploch do podoby mírných kopečků a vybudováním nových chodníků zapuštěných pod úroveň terénu. Pozorovateli se jeví území zatravněné, uvnitř GP naopak nově vzniklý terén chrání odpočívajícího chodce od rušné křižovatky. Každý si může pohodlně sednout na zvýšené obrubníky nebo přímo na trávník, který je zátěžový a předurčený k pobytu. GP je místem křížení a pohybu většího počtu lidí, proto je i v návrhu zdůrazněn moment křížení protínajícími se cestami pro pěší. Minimalistické architektonické řešení vybízející ke konceptuálnímu přístupu, určil i výběr umělce Jiřího Valocha.