Přeskočit na obsah

Rekonstrukce činžovního domu

Ing. arch. Michal Schwarz

Stav

Realizováno

Město

Praha

Projekt

2005 - 2007

Realizace

2007 - 2013

Další autoři

Jan Forman
Michal Schwarz

Investor

J.J.Kohn
Rekonstrukce činžovního domu Matoušova 12, Praha 5 Historie Dům 515/12 v dnešní Matoušově ulici byl postaven jako měšťanská neoklasicistní vila v roce 1885 pro Americkou petrolejářskou společnost. později byla realizována přístavba třetího obytného patra. V roce 1922 kupuje dům JUDr. Eduard Schwarz a zadává jeho modernizaci architektům Karlovi a Ottovi Kohnovým. Ve čtyřicátých letech se z vily stává činžovní dům a po roce 1948 se velkoryse řešené prostory rozdělují na sedm bytů. Po roce 1989 se dům vrátil rodině původního majitele. Rekonstrukce domu I. etapa (realizace 2006-2009) Rekonstrukce začíná generální opravou technických rozvodů a pláště celého domu a vestavbou dvou nájemních bytů do zvětšeného podkroví, kam byl protažen i zrekonstruovaný výtah. Při přestavbě výtahu se podařilo zachovat větší část původního ohrazení šachty a především repasovat původní kabinu výtahu z roku 1928. Byla provedena kompletní rekonstrukce veřejného interiéru. V přízemí byla opravena garsoniéra (původně kancelář prokuristy JUDr. Schwarze) s repasí podlah, dřevěných obkladů , podhledu a s nově vybudovanou koupelnou a kuchyňkou. II. etapa (realizace 2009-2010) Dochází k úpravám 2. a 3. nadzemního podlaží. Byla zbourána vsazená dělící příčka ve 2np a celé patro opět sjednoceno do jednoho celku. Byly provedeny repase podlah, dřevěných a kamenných obkladů, štuků a vestavěného nábytku. Mobilní inventář se až na výjimky nedochoval. Jedinou zásadní změnou bylo zrušení původního dvojího vstupu ( vstup na straně kuchyně byl pravděpodobně služební) a vybourání nových vstupních dveří v ose haly. V původní šatně u hlavního vstupu vznikla potřebná druhá koupelna. Ve 3np bylo postupováno obdobně s tím rozdílem, že patro zůstalo rozdělené na dva byty. III.etapa (realizace 2012-2013 ) Je navázáno na koncept architektů Kohnů spojit schodištěm veřejnou část domu se zahradou, severní byt v 1. nadzemním podlaží je rozdělen novou chodbou na kterou navazuje vnější schodiště.

Další projekty