Přeskočit na obsah

Park na Moravském náměstí v Brně

Ing. arch. Martin Sládek

Park na Moravském náměstí v Brně

Stav

Projekt

Město

Brno

Kraj

Neurčeno

Projekt

2016 - 2021

Realizace

2022 - 2023

Další autoři

Ing. arch. MArch. Janica Šipulová
Ing. Klára Zahradníčková - vegetační úpravy

Spolupracovníci

Ing. arch. Nina Vlček Ličková
Ing. arch. Barbora Bělunková
Ing. arch. Jan Schleider
Ing. arch. Prokop Matěj
Ing. arch. Petra Buganská
Ing. Jiří Vítek
David Hora
DiS. Ing. Ondřej Fous
MgA. Richard Loskot

Investor

Městská část Brno-střed
Revitalizace Parku na Moravském náměstí v Brně vzniká ve spolupráci předních českých i zahraničních odborníků. Na základě urbanistických, architektonických, krajinářských, a společenských vazeb společně pracují na rekonstrukci parku pro potřeby 21. století. Výsledný návrh tak vzniká v synergií společenských hodnot i enviromentálních potřeb. GRAND PRIX OBCE ARCHITEKTŮ 2023 - HLAVNÍ CENA v kategorii KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA PARK ROKU 2023 - VÍTĚZ Prostorová krajinářská koncepce parku chce park více otevřít do okolního urbánního prostředí. Prosvětlení i odstranění zahuštěných keřových skupin činí park více přehledným a bezpečným. Environmentální koncepce parku na Moravském náměstí zapojuje prvky modrozelené infrastruktury v rámci provozně velmi zatěžovaného parku v urbanizovaném historickém centru města a to za současných klimatických podmínek. Koncept nakládá s kontrastem výrazné zátěže, provozu, stresu (zhutnění, vibrace, exhalace, navážky, rychlý odtok srážkových vod, moč i jiná znečištění, intenzivní sešlap v centru města) a udržitelností vegetačních prvků. Návrh používá druhově a prostorově bohatá společenstva rostlin, kde jednotlivá opatření mohou podpořit osvětu v oblasti změny klimatu.

Další projekty