Přeskočit na obsah

REKONSTRUKCE BÝVALÉ HOSPODY SE SÁLEM V MÁSLOVICÍCH

Ing. arch. Jakub Straka

REKONSTRUKCE BÝVALÉ HOSPODY SE SÁLEM V MÁSLOVICÍCH

Stav

Realizováno

Město

Máslovice

Kraj

Středočeský kraj

Projekt

2014 - 2016

Realizace

2017 - 2018

Další autoři

Ing. arch. Jáchym Svoboda
Ing. arch. Vojtěch Sosna

Investor

Obec Máslovice

Bývalá hospoda v Máslovicích stojí na návsi v centru obce. Tato poloha je pro dům takového společenského významu správná. Objekt vytváří společně se sousedním domem současné hospody jeden související celek, který je obklopen návsí. Posílení propojení hospody a návsi je klíčové, zejména zvážíme-li budoucí děje konané v hospodě a v sále a jejich význam pro společenský život obce.Původní podoba objektu byla výsledkem mnohaletého přistavování a přestavování objektu, které nakonec vedlo k prostorové srostlici a dispozičnímu bludišti. Toto nepřehledné řešení měníme ve snadno pochopitelné dispoziční schéma kříže. Objekt je rozčleněn na dva trakty. Trakt obslužný, který je situován ke dvorku a trakt obsluhovaný bezprostředně navazující na náves v celé délce východní fasády. Hlavní vstup do domu je z návsi a vedlejší podružný vstup ze dvorku. Na hlavní vstup navazuje chodba – osa, na kterou se pojí všechny provozy a vertikální komunikace.

Galerie projektu

Finalisté v soutěžní přehlídce Deset

Zobrazit všechny realizace >