Přeskočit na obsah
Přijďte diskutovat o strategii České komory architektů! Debata proběhne v rámci série akcí OTTA (Otevřený think tank architektů), v úterý 21. března od 16.30 hod. Účastnit se můžete osobně v pražské kanceláři ČKA (Josefská 34/6) anebo on-line. Více informací >

Objekt radnice ÚMO Plzeň

Ing. arch. Václav Ulč

Objekt radnice ÚMO Plzeň

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

1999

Plzeňská čtvrť Slovany je charakteristická především těmi svými částmi, které byly postaveny v první polovině 50. let v historizujícím stylu socialistického realismu. Nikdy nebyla dokončena, nikdy nedostala své řídící centrum, svou radnici. Měla pro ni však dobré místo na okraji rozlehlého náměstí v potřebně dominantní poloze. Dočkala se jí teprve na konci století. Radnice je postavena jako pravoúhlý solitér s výraznou vysokou věží s hodinami. Ve svém architektonickém novofunkcionalistickém pojetí odkazuje někam do 30. let. Současná je barevnost, červenobílá, ovšem s hojností skleněných ploch. Stavba vysoce kultivovaná, otevřená, přátelská, nechce nic skrývat. Jen v zadní, na jih obrácené části je opatřena vodorovnými rošty slunolamů. Středem vstupní haly s horním světlíkem prochází na výšku několika podlaží jednoramenné schodiště. V přízemí je přepážková hala s podatelnou pro nejběžnější agendu, navazuje zasedací sál, který má možnosti širšího než jen úředního využití. Kanceláře jsou soustředěny v horních podlažích jednak kolem ochozů haly, jednak kolem dlouhé chodby. Jako drobný příjemný detail se jeví nakloněné psací pulty pro návštěvníky, umístěné u vstupu do kanceláří. Kancelář starosty je ve věžové části a je zdůrazněna lehkým vysunutým balkonem. Konstrukce: monolitický železobetonový skelet o rozponu 7,2 × 6,6 (7,2) m, založený na velkoprůměrových vrtaných pilotách.