Přeskočit na obsah

Klášterní zahrady v Litomyšli

Ing. Václav Babka

Klášterní zahrady v Litomyšli

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2000

Spolupracovníci

Richard Mátl
Jiří Zrzavý
Klášterní zahrady leží u bývalého piaristického kláštera, mezi dvěma litomyšlskými chrámy. Nedaleko zámku, na vyvýšenině nad městem. Z hlediska širších vztahů považujeme za nejdůležitější logickou vazbu komunikací a vstupů do parku na městský komunikační systém, průhledy v „interiéru“ zahrady a pohledy „interiér-exteriér“: zahrada - městský horizont - radniční věž - věž špitálního kostela. Měřítko parku vyplývá ze sousedních kostelů, zámku a zámecké zahrady. Přestože jsme k parku přistupovali jako k prostoru s novou funkcí, snažili jsme se též zároveň pracovat se stávajícími historickými fragmenty, parcelací atd. Tato snaha respektovat, citovat, evokovat historické prvky a stavy však probíhala v nových souvislostech a významech. Aktivity v parku byly situovány tak, aby jeho prostor byl živoucí a návštěvník se k nim dostával v určitých časových intervalech. Vstupy byly určeny dle širších vztahů, ovšem s návazností na vlastní architektonickou kompozici (nástupní prostor od zámku, výhled na celou zahradu, město z nejvyššího místa). Ve vyhlídkovém altánu je instalována plastická mapa z litiny s panoramatem města. Nástupní plocha je oddělena od zahrady jednoduchým kovovým plotem, který umožňuje optické propojení prostorů. V hlavní kompoziční ose je navržena vstupní brána. Parkoviště je částečně odcloněno stříhaným živým plotem a zdí. Volné plochy trávníků jako hlavní kompoziční prvek byly na vhodných místech doplněny pravidelnými a volnými výsadbami stromů, záhony trvalek a jiných květin. Abychom nenarušili horizontální provázanosti jednotlivých částí parku, omezili jsme použití keřů. Rozsáhlé plochy historických i nově navrhovaných zdí - výsadba popínavých dřevin. Veškeré prvky zeleně jsou navrhovány s ohledem na její bezproblémovou údržbu. Stávající stromy a jiné dřeviny (nekvalitní, přestárlé či náletové apod.) nejsou v návrhu využity. Poznámka na závěr: Při navrhování i realizaci jsme měli absolutně „volnou ruku“, omezeni jsme byli pouze finančně, což se projevilo na některých materiálech. K práci jsme všichni přistupovali s jistým patriotismem, výsledek byl vždy nejdůležitější. Starosta města Ing. Miroslav Brýdl díky své velkorysosti a nadhledu dokázal kočírovat všechny zainteresované strany - zastupitele, úřednictvo, občany i architekty a dodavatele, což je při ceně 2000 Kč/m2 docela dobrý výkon (cena je uvedena včetně rekonstrukce kočárovny, vodních prvků, sochařské výzdoby, osvětlení, umělé závlahy atd.)

Další projekty