Přeskočit na obsah
Pater Noster

Stav

Realizováno

Město

Karlovy Vary

Kraj

Karlovarský kraj

Projekt

2012 - 2016

Realizace

2017 - 2018

Další autoři

Ing. arch. Petra Kunarová

Spolupracovníci

Bc. Monika Ohrazdová
MgA. Štěpán Beránek
Ing. Luděk Dostál
Zbyněk Potužák, CSc.
RNDr. Mgr. Jaroslav Klán CSc.
Ing. Václav Jandáček
Ing. Václav Heis
Ing. Pavel Stejskal
Ing. Ladislav Sakson
Bc. Michal Brach
Drahomír Holoubek
Pavel Chmelíř
Petr Lodr st.

Rekonstrukce památkově chráněného objektu. Návrh revitalizace hotelového zařízení lázeňského domu na Staré Louce v Karlových Varech. Diagnostika, sanace, modernizace. Stavební úpravy se týkaly sanace nosných konstrukcí zasažených aktivní dřevomorkou domácí. Kompletní výměny vnitřních rozvodů domovních instalací a modernizace interiéru. Výplně otvorů oken a dveří byly restaurovány případně vyměněny za repliky. Restaurátorské obnovení stávající štukové výzdoby a její zlacení zlacení, bylo financováno z dotací Evropské Unie. Pro tento projekt byla navržena atypická umyvadla, svítidla a další drobné prvky interiéru. / Reconstruction of a listed building. Proposal for the revitalization of the hotel's spa facility in Karlovy Vary. Diagnostics, sanitation -saving, modernization. The construction works concerned the rehabilitation of load bearing structures affected by active dry rot (Serpula lacrymans). Complete replacement of house installations. Modernization of the interior. Fillings of window and door openings were restored or replaced with replicas. The restoration of the existing stucco decoration and its ailing gilding was funded by European Union subsidies. For this project were designed atypical sinks, lighting fixtures and other small interior elements.