Přeskočit na obsah

Ing. Helena Finstrlová

Číslo autorizace
00179
Typ autorizace
ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)
KA: obor krajinářská architektura (A.3)
Typ členství
Aktivní člen
Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže
Kontakt
Mathonova 70
613 00 Brno
Jihomoravský kraj