Přeskočit na obsah

Řešení pavilonu ČR včetně interiéru a okolních ploch na EXPO v Hannoveru

Ing. Milan Jirovec

Řešení pavilonu ČR včetně interiéru a okolních ploch na EXPO v Hannoveru

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2000
Tvář pavilonu tvoří obnažená dřevěná konstrukce vlastní výstavní haly vyzvednutá na sloupech nad terén. Konstrukce haly kryje venkovní prostor s restaurací pro letní společenské události proti prudkému slunci a letním Hannoverským deštíkům. Vlastní výstavní prostor je celistvý a nedělený. Vnitřní povrchy stěn, podlahy i stropu dřevěné haly jsou hladké. Naopak vně je otočena nosná konstrukce, kterou tvoří řada prostorových modulů sestavených do lineárního pole o délce limitované délkou pozemku. Všechny dílce výstavní haly jsou dřevěné, všechny spoje jsou výhradně montované, aby bylo možné konstrukci rozebrat a přivézt zpět do republiky. Architekturou objektu je systém a s ním související technologie. Kritériem pro návrh byly technické limity a provozní výhodnost voleného systému. Autory byla sledována změna a rozšíření vlastností materiálu zapojeného do systému.