Přeskočit na obsah

Úprava Jiřského náměstí a Vinařské ulice na Pražském hradě

prof. Ing.Mgr.akad.arch. Petr Hájek

Úprava Jiřského náměstí a Vinařské ulice na Pražském hradě

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2002
Ústav komplexní péče o seniory (nyní Domov důchodců Pohoda) v Turnově byl navržen jako zařízení, poskytující širokou škálu sociálních služeb, dle současné terminologie: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služby. Původní soutěžní návrh doznal podstatné změny rozhodnutím zřizovatele (podmínkou získání dotace) na zvýšení standardu (na úroveň EU) oproti tomu, požadovanému v soutěži (tehdejší platná legislativa). Rozdíl byl, zjednodušeně řečeno, cca 25% nárůstu užitné plochy. Provozně komplikovaný provoz na stísněném pozemku, determinovaný dvěma stávajícími objekty, se i tak podařilo optimalizovat rafinovaným využitím stávající konstrukcí a rozmístěním jednotlivých provozů v rámci komplexu tak, aby bylo vůbec možné na splnění hygienických požadavků náročné zadání naplnit.

Další projekty