Přeskočit na obsah

Krajinný plán Vestec

Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

Stav

Projekt

Město

Vestec

Kraj

Středočeský kraj

Projekt

2014 - 2015

Realizace

2015 - 2020

Další autoři

Ing.Martina Havlová - historie krajiny
Ing.Jitka Kovaříková - vodní hospodářství
Mgr.Vladimír Ledvina - ekologie, přírodní prvky

Spolupracovníci

Dis.Josef Slepička - technická spolupráce
Blažena Hušková - komunitní plánování
Ing.Gabriela Zíková - vodní hospodářství

Investor

obec Vestec
Krajinný plán obce Vestec byl vypracován na základě přání obyvatel zlepšit život v této obci. Vestec leží na hranici velké Prahy a postrádá kvalitní životní prostředí pro své občany. Proto se rozhodl si svoji "krajinu" vytvořit. Vznikla tkzv. "Zelená páteř", která je prvkem zelené infrastruktury a vychází z přirozeného potenciálu zdejší krajiny, z poznání historických vývojových souvislostí, z poznání kritických odtokových poměrů. Zelená páteř Vestce je ale pouze prvním kamínkem v systému, který může pracovat pouze v případě, že půjde o systém. Zelená páteř je multifunkční prvek, který podpoří ekosystémové služby území, posílí ÚSES, zlepší retenční schopnost krajiny, vytvoří prostor pro rekreaci lid, vytvoří základní systém sídelní zeleně. Součástí vypracování krajinného plánu bylo několik setkání s občany. Krajinný plán byl následně zapracován do územního plánu (autoři: Foglar-architects) Obec má eminentní zájem na realizaci Zelené páteře.