Přeskočit na obsah

Ing. Pavel Valtr

Číslo autorizace
00186
Typ autorizace
KA: obor krajinářská architektura (A.3)
ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)
UP: obor územní plánování (A.2)
Typ členství
Ukončené
Stav autorizace
mimořádné členství – emeritní člen
Kontakt
Masarykova 1066/29
312 00 Plzeň
Plzeňský kraj

Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže.