Přeskočit na obsah

Ing. Pavel Valtr

Číslo autorizace
00186
Typ autorizace
KA: obor krajinářská architektura (A.3)
ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)
UP: obor územní plánování (A.2)
Typ členství
Aktivní člen
Stav autorizace
pozastavená autorizace na vlastní žádost
Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže
Kontakt
Masarykova 1066/29
312 00 Plzeň
Plzeňský kraj