Přeskočit na obsah

Altán Gloria

M.A. Martin Kloda

Altán Gloria

Stav

Realizováno

Město

Praha

Kraj

Hlavní město Praha

Projekt

2017 - 2017

Realizace

2017 - 2017

Další autoři

Ing.arch. Hana Procházková
Ing.arch. Petr Tůma

Spolupracovníci

Mgr. Vojtěch Pištora

Investor

zaměstnanci Ernst &Young, s.r.o.
Cílem filantropické akce pracovníků společnosti Ernst &Young, s.r.o. je vybudování dřevěného zahradního altánu pro klienty azylového domu Gloria v Praze – Barrandově. Altán je umístěn na ploše bývalého brouzdaliště v zahradě azylového domu. Návrh altánu vychází ze zkušeností s obdobnými dobrovolnickými realizacemi. Má podobu osmiboké rotundy, sestavené z konstrukčních rámů z hoblovaných modřínových latí profilu 40/80 mm. Svislé rámy konstrukce tvoří dvojice latí s vloženými příčkami stejného profilu. Konstrukce je po obvodu propojena dvěmi segmentovými prstenci ve tvaru pravidelného čtrnáctiúhelníku z latí stejného profilu. Vodorovné latě tvoří tuhou prostorovou hráň, která se chová jako ztužující prvek konstrukce. K nosné konstrukci jsou přichyceny rámy, nesoucí zastřešení z laminátové vlnité krytiny. Díly střechy jsou obdélníkového tvaru a navzájem se překrývají. Dílo bylo provedeno s maximální péčí a pod odborným vedením a dohledem, s ohledem na podmínky filantropické akce, jako jsou zejména jednoduchost a snadnost provádění, krátká a omezená doba pro realizaci se zapojením většího počtu lidí, přání klienta, limitované náklady - tomu odpovídající optimální konstrukční a materiálové řešení. Dílo bylo provedeno dobrovolníky jako dar azylovému domu.

Další projekty