Přeskočit na obsah

Žižkovská Highline

M.A. Martin Kloda

Žižkovská Highline

Stav

Realizováno

Město

Praha

Kraj

Hlavní město Praha

Projekt

2018 - 2018

Realizace

2018 - 2018

Další autoři

Ing.arch. Hana Procházková
Ing.arch. Petr Tůma

Spolupracovníci

Ing. Jakub Hepp

Investor

Landscape festival
V místě, které má pro Žižkov podobný potenciál jako High Line pro New York, vytváříme nové pěší propojení dosud oddělených částí města. Dřevěné schodiště ve veřejném prostoru mezi Karlínem (Karlínská kasárna, Florenc), Žižkovem (ulice Husitská, Seifertova) a vrchem Vítkovem (rekreační trasa cyklostezky) upozorňuje na nevyužitý potenciál opuštěného prostoru, tzv. "nové divočiny" v centrální oblasti města. Highline je dočasná instalace ve veřejném prostoru pro Landscape festival Praha 2018. Má podobu sdruženého schodiště, zpřístupňujícího „promenádu“ v trase bývalé železniční trati. Dvě symetrická ramena překonávají výškový rozdíl mezi chodníkem a opěrnou zdí ( 2,190 až 2,320 m), třetí rameno stoupá na násep bývalé trati (cca 2,500 m). Celkové převýšení je cca 5 m. Stavba využívá konstrukční princip stavebnice, sestavené z předem připravených opakujících se dílů z jednoho typu konstrukčního materiálu (prkno 24 mm ve dvou šířkových dimenzích). Je sestavená ze smrkových prken 24/120 a 24/100 mm, spojovaných tesařskými vruty HBS 4,5x45 mm. Spodní schodišťová ramena podél opěrné zdi jsou podpírána svislými prkny délky 3,7 m volně postavenými na kamennou dlažbu chodníku. Stojící prkna tvoří výraznou „fasádu“ a zábradlí spodních ramen a mezipodesty. Celá konstrukce je ztužena 6 příčnými rámy s úhlopříčným zavětrováním a horizontálními prkny. Stupně kopírují sklon schodnice, která je kotvena do každého svislého prkna zábradlí. Schodnice a madlo zábradlí slouží též jako konstrukční ztužení a zavětrování. Horní rameno je uloženo přímo na nakloněnou korunu opěrné zdi. Návrh a realizace dočasného architektonického díla ve veřejném prostoru pro Landscape festival Praha 2018.

Další projekty