Přeskočit na obsah

Administrativní budova Rapos

M.A. Svatopluk Sládeček

Administrativní budova Rapos

Stav

Realizováno

Město

Holešov

Kraj

Zlínský kraj

Projekt

2012 - 2014

Realizace

2014 - 2016

Další autoři

Jaroslav Matoušek, Petra Bitaudeau Vašková

Investor

RAPOS, spol. s r.o.
Dvoupodlažní administrativní budova stavební firmy je umístěna v severozápadním rohu areálu „Paliva“ při silnici Holešov–Hulín. Výsledkem je "pomník zednické práci".Tvoří ji pět pravidelných, ale půdorysně odlišných kvádrů, mírně nepravidelně rozmístěných okolo středu. Nepravidelnost rozmístění spolu s rozmanitostí kvádrů vymezuje centrální komunikační prostor pětiúhelníkového půdorysu. Dva hranoly k sobě přiléhají v pravém úhlu, ostatní v ostrých úhlech. Veškeré otvory do fasád jsou umístěny pouze směrem do vzniklých neuzavřených atrií. Čelní stěny hranolů jsou plné, bez otvorů. V atriích, nebo těsně před nimi, budou vysazeny listnaté stromy s kulovitou korunou, vysoké cca 8–12 m. Tímto rozvrhem bude zajištěno, že se budova nebude přehřívat na slunných stranách a zároveň bude co nejméně orientována přímo na sever a k hlavní silnici. Pootočení celého útvaru reaguje na rozmístění budov na protější straně ulice, kde uliční čára schodovitě uskakuje, i na prodloužení linie fasády přilehlého původního objektu skladu. Vstup do budovy je od hlavní silnice v místě pravoúhlého napojení kvádrů a je zastřešen markýzou. V přízemí jsou čtyři malé kanceláře a jedna větší. Malé kanceláře zabírají dva kvádry, trojmístná kancelář třetí. Další modul je vyhrazen pro zasedací místnost se serverem a trezorovou místností a v posledním je kuchyňka, toalety a úklidová místnost. Z centrální haly je vyčleněna malá jednací místnost a zádveří. Ve druhém podlaží jsou funkce rozmístěny obdobně jako v přízemí. Stavebně-technologicky tvoří každý kvádr jeden trakt. Obvodové zdivo je jednovrstvé keramické s keramickými stropy. Střední prostor je zastropen betonovou deskou. Nad schodištěm je stropní světlík. Příčky oddělující kancelářské prostory od centrální haly jsou montované.

Další projekty