Přeskočit na obsah

Jihlava | ÚZEMNÍ STUDIE – JIHLAVA, I. ETAPA, ÚS 24 - Handlovy Dvory

MgA. Petr Kocourek

Jihlava | ÚZEMNÍ STUDIE – JIHLAVA, I. ETAPA, ÚS 24 - Handlovy Dvory

Stav

Realizováno

Město

Jihlava

Kraj

Vysočina

Projekt

2016 - 2016

Realizace

2017 - 2017

Investor

Statutární město Jihlava

Na základě oceněného návrhu v urbanisticko-architektonické soutěži (ČKA 09|2016-11|2016), došlo ze strany vyhlašovatele Statutárního města Jihlavy k výzvě na dopracování soutěžního návrhu. Návrh projednané a vydané Územní studie ÚS 24 Handlovy Dvory(03|2017-12|2017) řešil návrh řešení a koncepce veřejných prostorů a obytné zástavby u plánované městské okružní komunikace. V průběhu zpracování proběhla 2x participační setkání s veřejností a následně i prezentace ÚS v ZM Jihlavy. Území typické periferie města, poznamenané realizací OAC TESCO, slouží v současné době jako harnice mezi intravilánem a extravilánem volnou krajinou. Koncepce navržené zástavby využívající principu low-rise/high-density reprezentuje kompaktní zástavbu s atraktivními sdílenými prostory jako protiklad k přetrvávajícím suburbanizačním trendům. Navržená koncepce veřejných prostranství je členěna na plochy veřejných prostranství pro tuto lokalitu na jižním okraji řešené plochy, veřejných prostranství - veřejná zeleň, plochy pro volnočasové aktivity a rekreaci, přírodní plochy zeleně v krajině, sdílené plochy ve vnitrobloku a vyhrazené plochy zeleně zahrad a předzahrádek. Veřejných prostranství pro tuto lokalitu je zelení odcloněno od plánované městské komunikace. Veřejná plocha charakteru "návsi" s veřejnou zelení a pobytovou funkcí, kterou vhodně doplňují volnočasové prvky. Plocha řešeného území 3,20 ha, celkem BD 7 (4+ NP), celkem BD s NJ 5 (3+ NP), RD 5 (2+ NP). Celkem bytových jednotek 128 (maximální počet) malometrážních bj., celkem nebytových jednotek 10 (max.), celkový počet parkovacích stání na povrchu 159. Zastavěná plocha objekty max. 3.838 m2 (0,4 ha).

Galerie projektu

Další projekty