Přeskočit na obsah

Dům s pečovatelskou službou

prof. Mgr. akad. arch. Roman Brychta

Dům s pečovatelskou službou

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2002
Budova popsané Z-formy je složena ze tří křídel. Každé křídlo má svoji specifickou funkci. Střední křídlo soustřeďuje funkce společenské - vstup, jídelnu, klubovnu a nezbytné zázemí těchto funkcí. Prostor je variabilně dělitelný a slučitelný tak, aby mohl sloužit jako přirozené společenské centrum budovy. Vstupní společenské prostory jsou prosklené jak do náměstí na jihu, tak do soukromé zahrady na severu. V přízemí jižního křídla vymezujícího druhou stranu náměstí jsou umístěny pečovatelské a léčebné funkce. V jejich bezprostřední blízkosti jsou situovány byty pro hůře pohyblivé nájemníky. V přízemí severního křídla jsou umístěny doprovodné administrativní a obslužné funkce a pronajímatelné obchodní plochy. Schodiště a výtahy jsou umístěny ve zlomech mezi křídly. Nad přízemím je ve třech podlažích umístěno 83 malometrážních bytů ve třech velikostech a typech, z nich je 11 bytů uzpůsobeno pro osoby se sníženou pohyblivostí. Na střední chodbě v jižním a severním křídle, které jsou ukončeny otevřenou krytou společnou lodžií, jsou byty 1 + kk, 2+kk. Ve středním křídle jsou z prosklené pavlače přístupné byty 1+kk+lodžie. Architektonickým těžištěm celkové kompozice je malé veřejné náměstí mírně zvednuté nad okolní terén. Do jeho středu sázíme platan - strom s dokonalým stínem, který je vžitým atributem a téměř symbolem venkovních společenských prostor. Směřování celé kompozice ke středu náměstí se podřizuje i sklon střechy budovy. Dům má jedno suterénní podlaží s parkovacími stáními a sklepními kójemi pro obyvatele domu. Během realizace došlo z rozhodnutí investora k výstavbě podkrovních bytů / 4 + 1, 3 + 1, 3 + kk, 2 + 1 a 2 + kk/. Jsou určeny zejména pro mladé rodiny. Proto byla pultová střecha, oproti soutěžnímu návrhu, prolomena vikýři. Budova byla v srpnu 2002 zaplavena do výše + 3 m, interiér společenského sálu byl zničen. Doufáme, že se podaří obnovit původní stav.

Další projekty