Přeskočit na obsah
Již dnes od 16 hod. diskuze v rámci cyklu OTTA o příležitostech, které New European Bauhaus nabízí architektům, krajinářským architektům, městským architektům i veřejným zadavatelům. Více informací. >

Příběh města České Budějovice

Mgr.arch. Milena Benes

Příběh města České Budějovice

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2015
Expozice je umístěna ve třech sálech prvního patra Jihočeského muzea. Budova muzea je významnou součástí města, jehož historií expozice provádí. Tento fakt byl iniciačním momentem architektonického návrhu, prezentovat v expozici nejen její obsah, ale i místo samotné. Prostorové řešení nezakrývá okna, nezastavuje stěny. Barvy stěn podtrhují vždy charakter představeného období. Hnědá prvního sálu odkazuje k archeologickým nálezům, nejstarším svědkům historie místa. Modrá koresponduje s barvou šatu patronky města Kláskové madony, šedá v posledním sále symbolizuje moderní dobu. Exkluzivitu Kabinetu umění podtrhuje barva červená. Umístit do expozice odděleně Kabinet umění pro zvláštní exponáty bylo součástí zadání. Je přístupný z chodby, což bylo možno realizovat díky půdorysu středního sálu.