Přeskočit na obsah

Palác Rytířská - vlajková loď České spořitelny

Mgr.arch. Gabriela Kaprálová

Stav

Realizováno

Město

Praha

Kraj

Hlavní město Praha

Projekt

2004 - 2007

Realizace

2007 - 2008

Další autoři

Ing. arch. Monika Antošová
Ing. arch. Tereza Schneiderová
Ing. arch. Naděžda Malkovská
Ing. Andrea Betinová
Ing. arch. David Kotlán
Ing. arch. Matěj Mihalič

Spolupracovníci

Ing. arch. Milana Šnajdrová
Ing. arch. Barbora Dolejší

Investor

Česká spořitelna a.s.
Součástí komplexní rekonstrukce podle návrhu architektky Gabriely Kaprálové a týmu ateliéru ASGK Design byly rozsáhlé úpravy technologického zařízení budovy, restaurátorské práce prováděné v největším rozsahu historie objektu, významné změny v provozním uspořádání budovy, které vedly k získání nových cenných společenských prostor banky a také k přehlednějšímu provozu bankovních služeb. V neposlední řadě byl součástí rekonstrukce nový interiérový design, který je moderní, souzní s historickou budovou, vede s ní demokratický dialog. I. a II. etapa - rok 2005 a 2006 EXTERIÉR Hlavním tématem těchto fází byla celková renovace fasád a nasvětlení paláce. Obnova kamenného pláště budovy z hořického pískovce, restaurátorské práce na bohaté sochařské výzdobě, repase historických oken a zámečnických prvků, pro které byly navrženy technologické postupy v souladu s požadavky památkové péče, si vyžádala vysoce profesionální přístup. Krása a důstojnost neorenesančního paláce byla zvýrazněna jemným nasvícením fasád lineárním xenonovým světlem, které je tak subtilní, že je na fasádě stěží postřehnutelné. III. etapa - rok 2007 a 2008 PROVOZ Nově navržené funkční uspořádání je přehledné a maximálně zhodnocuje všechny prostory budovy. Úsek plateb v hotovosti je situován v přízemí a navazuje bezprostředně na počítárnu peněz. Dále jsou v přízemí situovány poradenské služby „retailového“ bankovnictví (pro běžnou klientelu). Samoobslužná zóna bankomatu byla přesunuta na nároží Rytířské a Melantrichovy ulice a je viditelná z Václavského náměstí. Galerie v suterénu má nový vstup přímo z ulice, je nezávislá na otevíracích hodinách pobočky. S novým zázemím poskytuje důstojné místo pro výstavy a společenské akce. V 1. patře vznikl systém tzv. „otevřeného velkoplošného prostranství“ poradenských pracovišť (privátní a firemní poradci, Expat centre Esrte Premier). Budova získala větší škálu využití zejména multifunkčním použitím „mramorového sálu“ v 1. patře jako konferenčního prostoru s přilehlou kavárnou, která slouží jako zázemí pro catering. V 2. podlaží je dle nového standardu upraven prostor Erste Private Banking pro afluentní klientelu banky. Dále se v něm nachází kanceláře a zázemí pobočky. Ve 3. podlaží jsou situovány kanceláře Komerčního a Developerského centra a kanceláře IT oddělení. Ve všech patrech je doplněno dostatečné sociální zázemí. V suterénu je umístěno trezorové hospodářství, bezpečnostní schránky, technické místnosti, prostory údržby, sklady a galerie. DESIGN INTERIÉRU Navržený design interiéru maximálně respektuje tektoniku budovy a vychází z ní, inspiruje se proporcemi, řádem budovy, její geometrií, kvalitou uměleckých řemesel a použitých materiálů. Nové prvky jsou navrženy novodobě, jsou tvarově střízlivé, jsou přiznány jako „vložené“ do historické budovy. Vedou dialog s historií, nekonkurují bohaté zdobnosti neorenesance, naopak nechávají ji vyznít v plné síle právě díky své jednoduchosti. Jednoduchost ale neznamená banálnost. Koncept reaguje na původní gradaci povrchů – nepříliš zdobené přízemí kontrastuje s bohatostí a noblesou 1. patra. Vyváženosti je dosaženo tak, že nové podlahy a nábytek jsou pro přízemí navrženy zdobnější, veselejší a dekorativnější, aby vynikl kontrast k monochromatickým stěnám a klenbám. Naproti tomu jsou dekorativní strop a dvorana v 1. patře vyvažovány střízlivými, spíše decentními monochromatickými podlahami a nábytkem. Nově použité materiály jsou zejména terazzo, dřevo, sklo, kov, 2tec2. Barevnost nových prvků v tónech béžové, hnědé, cihlově červené a modro-šedé vychází z barevnosti původní neorenesanční výzdoby. RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE Neorenesanční palác obsahuje bohatou uměleckou výzdobu. Předmětem restaurátorských prací bylo zlacení, štuková výzdoba, malby celých stěn i lokální opravy (např. lunety ve vstupním vestibulu, cvikly ve dvoraně atd.), původní kamenné mozaiky, keramické dlažby, kamenné prvky z přírodního i umělého kamene, sochařská výzdoba, původní zámečnické prvky, vybraná původní svítidla, skleněné prvky (3 světlíky), vnitřní okna, dveře a parapety. Rozsah prací vycházel z restaurátorského průzkumu a v průběhu stavby byl doplněn o nové nálezy: kamennou mozaiku v prostoru samoobslužné zóny bankomatu, malbu lunety – portréty věrozvěstů Cyrila a Metoděje v přízemí od neznámého autora, dekorativní figurální malby v Expat centru a kavárně v 1. patře od V. Maška, odkrytí původních lunet u recepční haly s žánrovými figurálními výjevy od V. Maška a přemístění novějších lunet od M. Aleše do prostor pokladen v přízemí. TECHNOLOGIE Nově navržené technické zařízení budovy je inteligentní a ekologické. Hlavní filosofie návrhů systému techniky prostředí ( vzduchotechnika, klimatizace, topení a chlazení) vychází z myšlenky „zelené budovy“ v podmínkách památkově chráněného objektu. Vybrané systémy působí nadčasově a garantují funkčnost v časovém horizontu 15 let, maximálně umožňují hospodaření energií, zvláště pak využívají odpadního tepla, které vzniká v budově při jejím provozu. Komponenty jsou navrženy převážně z materiálů s možností ekologické likvidace. Viditelné koncové prvky technologií jsou vkomponovány do budovy tak, aby nerušily původní historický interiér paláce. Systémy a technologie jsou elektronicky řízeny a regulovány – tzv.“inteligentní budova“ (vzduchotechnika, chlazení, topení, měření a regulace, světelné a zásuvkové obvody, audiovizuální technika, datové rozvody, vyvolávací systém, bankovní a požární bezpečnost budovy). Provoz je optimalizován tak, aby byla docílena maximální možná úspora energií. Osvětlení budovy je rovnoměrné s možností regulace intenzity a tvorby různých světelných scén zejména ve dvoraně a v „mramorovém“ sále vzhledem k plánovaným společenským akcím. Ovládání osvětlení a audiovizuální techniky je umožněno tzv. „touch panely“, které poskytují uživateli značný komfort a variabilitu nastavení. Veškeré domovní rozvody vody a kanalizace byly vyměněny, při průchodu reprezentačními a kancelářskými prostory je použito potrubí se zvýšeným akustickým útlumem.

Další projekty