Přeskočit na obsah
Tyršův most v Přerově

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2012

Spolupracovníci

Ladislav Dvořák
Milan Komínek
Ivana Šrámková
Nový most je navržen jako společenská část pěší cesty do středu města. Nepředstírá, že by byl rekonstrukcí starého stavu, pouze přenáší některé vlastnosti původního mostu. Je ke středu vzepjatý, je stejně dělen do tří polí, je založen do původních pilířů a je ozdobně tvarovaný. Je však soudobý celkovou proporcí vlastní železobetonové mostovky a jeho sochařská výzdoba ho také musí zadatovat do dnešní doby. Nositelem poselství je socha zubra s kruhem v nozdrách, která má původ v heraldice městského erbu. Je ztvárněna jako monumentální figura energického a sebevědomého zvířete, měřítkem přizpůsobená vlastní architektuře mostu. Osazená je na soklu nad horizont pěších kolemjdoucích, umístěna tak, že vítá příchozí do starého města. Tato socha je doplněna sochou ptáka, symbolu volnosti a svobody, umístěnou ve středu mostu, a dalším přírodním motivem - třemi stromy na jeho protější straně.

Další projekty